Czy wynajmujący może wejść do mieszkania w celu kontroli?

14 czerwca 2022

Decydując się na wynajem mieszkania, zapominamy o tym, że tracimy możliwość nieograniczonego dostępu do lokalu. Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy? Czy istnieją wyjątki, kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania najemcy bez jego wiedzy? Przeczytaj nasz wpis i dowiedz się więcej na ten temat.

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy?

Wynajem mieszkania powoduje, że właściciel mieszkania w pewnym sensie traci część swoich praw do lokalu. Zapewnia najemcy prawo do spokojnego korzystania z nieruchomości w zamian za comiesięczne opłacanie czynszu. Oczywiście nadal jest jego właścicielem, dlatego często rodzi się pytanie, czy wynajmujący może wejść do mieszkania? Okazuje się, że przepisy prawa są po stronie lokatorów i takie nieprzemyślane zachowania mogą narazić wynajmującego na kłopoty z prawem.

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania, żeby skontrolować jego stan?

Pomimo że prawnie mieszkanie jest Twoją własnością, nie możesz skontrolować mieszkania bez pozwolenia najemcy. Samowolne wejście do mieszkania jest przestępstwem dotyczącym naruszenia miru domowego według art. 193 kodeksu karnego:

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów może być zatem dotkliwa. Dlatego decydując się na wynajem mieszkania, należy mieć na uwadze fakt, że pełna kontrola nad mieszkaniem nie jest możliwa. Istnieją jednak sytuacje, kiedy wejście do mieszkania jest uzasadnione, o czym znajdziesz informacje w dalszej części tekstu.

Kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania najemcy?

Istnieją pewne sytuacje, które umożliwiają wynajmującemu wejście do mieszkania zajętego przez najemcę. Wymagają one jednak jego obecności oraz ustalenia terminu. Takie zdarzenia zostały ujęte w art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów w przypadku:

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy?

Jest to możliwe jedynie w sytuacji, gdy w mieszkaniu doszło do awarii mogącej spowodować poważne uszkodzenie mienia, np. w przypadku zwarcia elektrycznego lub zalania mieszkania przez sąsiadów, a najemcy nie ma w domu i jest problem ze skontaktowaniem się z nim. Należy jednak pamiętać, że przy nagłych awariach nie można wejść do domu samodzielnie. Konieczna jest asysta straży gminnej, miejskiej, policji, a w określonych sytuacjach także straży pożarnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć lokal i rzeczy osobiste lokatora do momentu jego przybycia oraz sporządzić protokół dotyczący tych czynności.

Czasami najemcy wykorzystują lokal w sposób sprzeczny z umową. Podnajmują komuś mieszkanie, ich zachowanie jest uciążliwie dla innych mieszkańców budynku bądź w rażący sposób dopuszczają się powstawania szkód w mieszkaniu. Może to stanowić podstawę do kontroli mieszkania i odpowiedź na pytanie, czy wynajmujący może wejść do mieszkania nie jest już tak oczywista. Daje to wynajmującemu zielone światło do podjęcia stanowczych działań.

Już wiesz, czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy. Należy pamiętać, że prawo chroni najemców przed samowolnym wtargnięciem właściciela do mieszkania i takie sytuacje są dopuszczalne tylko w konkretnych przypadkach. Dlatego warto zabezpieczyć się już na etapie zawierania umowy. Podpisując umowę najmu, warto zawczasu ustalić z najemcą częstotliwość oraz terminy wizyt w mieszkaniu, w celu jego kontroli, tak aby uniknąć sporów z lokatorem i ustalić kompromisowe rozwiązania. Można również zastrzec taki punkt w umowie, co zabezpieczy interesy obu stron. Z jednej strony nie naruszy prywatności najemcy, z drugiej da właścicielowi pewność, że wynajmowane mieszkanie jest użytkowane w należyty sposób

Zajmujesz się wynajmowaniem mieszkań i szukasz wsparcia w tym zakresie? Wybierz zarządzanie mieszkaniami od BingoWynajem! Zapoznaj się z naszą ofertą i już dziś dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Przeczytaj również:

Najem okazjonalny – jakie warunki należy spełnić?

Co zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu?

 

 


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


  • Telefon (w dziale "kontakt")
  • E-mail (w dziale "kontakt")
  • NIP 6462860237
  • REGON 241635789
  • Adres Stanisławowska 47
  • Kod i miasto: 54-611, Wrocław