Czy wynajmujący może wejść do mieszkania w celu kontroli?

25 marca 2024

Wynajmowanie mieszkania powoduje, że właściciel lokalu traci w pewnym sensie część swoich praw do posiadanej nieruchomości. Otrzymując comiesięczne wpłaty od najemcy, musi zapewnić mu prawo do spokojnego korzystania z mieszkania. Oczywiście formalnie nadal jest właścicielem lokalu, dlatego często rodzi się pytanie, czy właściciel ma prawo wejść do wynajmowanego mieszkania, zwłaszcza pod nieobecność najemcy. Odpowiedź nie jest jednoznaczna i oczywista, dlatego zapoznaj się z naszym dzisiejszym wpisem i dowiedz się, kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania i jakie konsekwencje niesie za sobą samowolne wtargnięcie do wynajmowanego lokalu.

Kiedy wynajmujący może wejść do mieszkania?

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania, które wynajmuje? Otóż polskie przepisy chronią najemców, ich spokoju oraz prywatności, dlatego taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w konkretnych przypadkach. Poniżej dowiesz się, kiedy i w jaki sposób można wejść do lokalu, aby uniknąć konsekwencji prawnych.

Przegląd lub prace konserwatorskie

Wynajmujący ma prawo wejść do lokalu w konkretnych sytuacjach, które zostały ujęte w art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów w przypadku:

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.

Wejście do lokalu powinno jednak mieć miejsce w obecności najemcy oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

Umowne prawo do wizytacji lokalu

Szczegóły dotyczące wizyt w wynajmowanym lokalu warto ustalić na etapie zawierania umowy najmu, tak, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Powinno się z góry określić z najemcą częstotliwość oraz terminy wizyt w mieszkaniu, w celu jego kontroli. Dzięki temu można uniknąć ewentualnych sporów z lokatorem. Odgórne ustalenie zasad nie naruszy prywatności najemcy, a jednocześnie umożliwi właścicielowi okresowe kontrole w celu sprawdzenia, czy nieruchomość jest użytkowana zgodnie z warunkami umowy.

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania pod nieobecność najemcy?

Właściciel ma prawo wejść do lokalu pod nieobecność najemcy, gdy w mieszkaniu lub budynku dojdzie do awarii mogącej spowodować poważne uszkodzenie mienia, np. w przypadku zwarcia elektrycznego lub zalania mieszkania. Co ważne, nawet w przypadku nagłych usterek właściciel nie może wejść do domu samodzielnie. Konieczna jest asysta służb – np. straży miejskiej, policji, a w określonych sytuacjach także straży pożarnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć rzeczy osobiste lokatora do momentu jego przybycia oraz sporządzić protokół dotyczący tych czynności.

Co zrobić, gdy najemca nie chce udostępnić lokalu?

Gdy najemca nie chce udostępnić lokalu w podanych powyżej sytuacjach, właściciel może dochodzić swoich praw w drodze procesu cywilnego, wytaczając powództwo nakazujące najemcy udostępnienie lokalu.

Nękający właściciel – czy najemca może wymienić zamki w drzwiach?

W sytuacji, gdy wynajmujący nie respektuje prawa najemcy do nietykalności i narusza mir domowy, nękając go niezapowiedzianymi wizytami, lokator może wymienić zamki w drzwiach.

Konsekwencje prawne wejścia do lokalu bez zgody najemcy

Czym grozi samowolne wejście do mieszkania? Jest to przestępstwo dotyczące naruszenia miru domowego, o którym mowa w art. 193 kodeksu karnego:

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Wynajmując mieszkanie należy zatem pamiętać o tym, że wizyty w lokalu mogą odbywać się jedynie za zgodą najemcy, a nieprzestrzeganie prawa grozi nawet karą więzienia.

 

Podsumowanie

 1. Decydując się na wynajem mieszkania należy poznać dokładnie zapisy prawne dotyczące wizytacji w wynajmowanym lokalu. Czy wynajmujący może wejść do mieszkania? Tak, ale jedynie w określonych sytuacjach i przy zachowaniu odpowiednich kroków.
 2. Wejście do mieszkania jest możliwe w przypadku okresowych przeglądów i prac konserwatorskich, jednak powinno mieć miejsce w obecności najemcy oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Warto zabezpieczyć swoje interesy zawczasu i ustalić częstotliwość wizyt w umowie najmu.
 4. Wejście do mieszkania pod nieobecność najemcy jest możliwe tylko w sytuacji, gdy w lokalu dochodzi do awarii mogącej spowodować poważne uszkodzenie mienia. Otwarcie lokalu jest możliwe jedynie w asyście służb, np. policji. Ponadto należy zabezpieczyć rzeczy osobiste najemcy i spisać protokół z tych czynności.
 5. Jeśli wynajmujący nęka lokatora wizytami, ma on prawo do fizycznego ograniczenia dostępu do nieruchomości w ramach zapewnienia miru domowego, wymieniając zamek w drzwiach.
 6. Za samowolne wejście do mieszkania, czyli naruszenie miru domowego, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
 7. Gdy najemca nie chce wpuścić właściciela do mieszkania w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich lub przeglądów, może on dochodzić swoich praw w sądzie.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Czy wynajmujący ma prawo mieć klucze do mieszkania?

Wynajmujący ma prawo mieć klucze do mieszkania, aby móc z nich skorzystać w uzasadnionych sytuacjach, takich jak nagła awaria czy w celu dokonania okresowego przegląd nieruchomości.

Czy właściciel mieszkania może robić kontrole?

Wizyty w mieszkaniu mogą odbywać się za zgodą i w obecności najemcy oraz po ustaleniu wcześniejszego terminu. Szczegóły dotyczące wizytacji warto zawrzeć w umowie najmu.

Czy właściciel mieszkania może przyjść bez zapowiedzi?

Właściciel nie może wejść do mieszkania bez zapowiedzi. Naruszenie miru domowego grozi karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Czy najemca może zmienić zamki w drzwiach?

Tak, najemca może zmienić zamki w drzwiach w ramach ochrony swojej nietykalności.

Czy właściciel może wejść do mieszkania z policją?

Właściciel może wejść do mieszkania w obecności funkcjonariusza policji lub straży gminnej (miejskiej) w sytuacji, gdy w lokalu doszło do awarii zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, np. zalania, pożaru lub zwarcia elektrycznego, a najemca jest nieobecny w mieszkaniu.


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


 • Telefon (w dziale "kontakt")
 • E-mail (w dziale "kontakt")
 • NIP 6462860237
 • REGON 241635789
 • Adres Stanisławowska 47
 • Kod i miasto: 54-611, Wrocław