Jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania?

29 listopada 2023

Podczas zawierania umowy najmu trzeba pamiętać o wielu kwestiach. Należy przemyśleć między innymi, jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania. W dzisiejszym artykule skupimy się na opłatach dodatkowych wynikających z najmu nieruchomości. Jak pobierać opłaty za media (energię elektryczną, gaz, wodę), Internet oraz ogrzewanie? Istnieje kilka rozwiązań i poniżej znajdziesz najczęstsze z nich.

Jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania? Sposoby rozliczania opłat

Opłaty związane z najmem nieruchomości, takie jak opłaty administracyjne, prąd, gaz, Internet, woda czy ogrzewanie, powinny obciążać najemcę i należy wybrać sposób ich rozliczania podczas zawierania umowy najmu. Wybór ten będzie wpływał na przyszłe obowiązki podatkowe i rozliczenia z najemcami. Poniżej znajdziesz najczęściej praktykowane formy rozliczenia czynszu, takie jak zaliczka na wodę, przepisanie liczników czy rozliczanie na podstawie faktur.

Zaliczka na media

Jedną z najbardziej popularnych form jest ponoszenie kosztów opłat eksploatacyjnych przez wynajmującego, po otrzymaniu od najemcy comiesięcznych zaliczek na media. Do największych zalet tego rozwiązania można zaliczyć pełną kontrolę wynajmującego nad opłatami. Zyskuje on pewność, że wszystkie rachunki są uregulowane. Niestety to rozwiązanie wymaga od właściciela mieszkania większego nakładu pracy, musi on bowiem pilnować comiesięcznych zobowiązań. Ponadto należy regularnie monitorować zużycie mediów przez najemcę. Każda osoba ma inne potrzeby i często okazuje się, że lokator zużywa więcej wody niż wstępnie zakładano, co z kolei może skończyć się dużymi niedopłatami.

Jeśli większe zużycia mediów przez najemcę powtarza się nagminnie, warto zaktualizować wysokość zakładanej zaliczki. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko dużych niedopłat, które jako wynajmujący musielibyśmy pokryć z własnej kieszeni. W przypadku, gdy w danym miesiącu zużycie mediów będzie mniejsze, można obniżyć opłatę za czynsz najmu, co będzie również korzystnym rozwiązaniem dla najemcy.

Należy pamiętać także o tym, że w wyniku stale szybujących w górę cen oraz coraz to większych kosztów utrzymania, wzrasta także wysokość czynszu administracyjnego, a to z kolei wymaga podniesienia opłat najmu. Dlatego dobrą praktyką jest pozostawanie w kontakcie ze spółdzielnią mieszkaniową lub wspólnotą, aby dowiedzieć się, czy w najbliższym czasie nie są planowane żadne podwyżki, np. z powodu podwyżki zaliczek na fundusz remontowy.

Przepisanie liczników

Przepisanie liczników to nieco rzadziej praktykowany sposób rozliczania opłat wynikających z najmu nieruchomości. Głównie decydują się na to rozwiązanie właściciele lokali z ogrzewaniem elektrycznym lub gazowym. Dlaczego? Przede wszystkim wiąże się to z indywidualnym zróżnicowaniem potrzeb dotyczących ogrzewania. Każdy z nas odczuwa ciepło w inny sposób, niektórzy czują się najlepiej w temperaturze poniżej 20 stopni, inni potrzebują znacznie wyższej temperatury, przekraczającej 24 stopnie Celsjusza. To prowadzi do tego, że ciężko jest odgórnie oszacować koszt ogrzewania. Zakładanie konkretnej kwoty może nas słono kosztować – nierzadko prowadzi to do ogromnych niedopłat i naraża wynajmującego na pokrycie bardzo wysokich kosztów. Jakie inne zalety ma przepisanie liczników? Jeśli zastanawiasz się jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania, ta opcja zwalnia wynajmującego z dodatkowej pracy związanej z wynajmem mieszkania. Nie ma potrzeby rozliczania najemcy ze zużycia ogrzewania i dokonywania za niego comiesięcznych opłat. Ponadto przepisanie liczników na najemcę jest dobrą opcją dla niego samego, ponieważ sam widzi dokładne zużycie i może kontrolować koszty na bieżąco.

Jak przepisać liczniki na najemcę? Najemca zawiera umowę osobiście w jednej z placówek dostawcy prądu lub gazu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Może to również zrobić online, przesyłając dokument na wskazany adres e-mail lub za pośrednictwem formularza na stronie dostawcy. Od tej pory faktury będą wystawiane na najemcę i jest on zobowiązany opłacać je we własnym zakresie. Co ważne, jeśli lokator zalega z płatnościami, windykacja dotyczy wyłącznie najemcy. Wynajmujący nie jest obciążany jego należnościami nawet po wyprowadzce lokatora. Po usunięciu nieuczciwego najemcy z mieszkania zawierana jest nowa umowa z dostawcą, a w skrajnych przypadkach demontuje się stary licznik i zakłada nowy.

Rozliczanie na podstawie faktur

Kolejną formą rozliczeń z najemcą w ramach wynajmu lokalu jest wliczenie opłat eksploatacyjnych w kwotę najmu, ustalając je odgórnie. Jest to tak zwany 'ryczałt’. W tej formie rozliczanie z najemcą następuje na podstawie comiesięcznych faktur. Takie rozwiązanie wymaga jednak comiesięcznego wysiłku ze strony wynajmującego.

Jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania bezpiecznie?

Już wiesz, jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania. Każde z wymienionych powyżej rozwiązań ma swoje wady i zalety. To, które z nich wybierzesz, zależy od Twoich chęci w zaangażowanie się w kwestie związane z wynajmem, a także od rodzaju ogrzewania, jakie jest dostępne w wynajmowanym przez Ciebie lokalu. Comiesięczne kontrole wpływów za czynsz administracyjny oraz opłaty za media pochłaniają czas, dlatego należy się liczyć z większym nakładem pracy. Decydując się na współpracę z BingoWynajem możesz uniknąć dodatkowych obowiązków. Oferujemy kompleksowe zarządzanie najmem bez opłat wstępnych i w ramach współpracy przeprowadzamy między innymi rozliczenia bieżących opłat i najmu, przekazujemy wpłaty właścicielowi i składamy raporty z minionego miesiąca. Zainteresowanych serdecznie zachęcamy do kontaktu!

Podsumowanie

 1. Zastanawiając się, jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania, wynajmujący ma do dyspozycji kilka możliwości. Ważne, aby zostały one zawarte w umowie najmu i były sumiennie egzekwowane.
 2. Pierwszą z nich jest pobieranie zaliczek na media. Takie rozwiązanie pozwala wynajmującemu kontrolować w pełni płatności, jednak wymaga od niego więcej zaangażowania w najem nieruchomości.
 3. Kolejną opcją jest przepisanie liczników na najemcę. W tej sytuacji najemca udaje się do pobliskiej placówki dostawcy energii i/lub gazu i na podstawie spisanego podczas zawierania umowy najmu protokołu zdawczo-odbiorczego przepisuje liczniki na siebie. Taki sposób zwalnia wynajmującego z dodatkowych obowiązków.
 4. Przepisanie liczników na najemcę nie obciąża wynajmującego w przypadku braku opłat ze strony lokatora. Po jego wyprowadzce zawiera się nową umowę z dostawcą, a windykacja ściga za długi byłego najemcę.
 5. Ostatnią opcją jest rozliczanie na podstawie faktur i podobnie jak pierwsze rozwiązanie, wymaga od wynajmującego nieco więcej pracy.
 6. Jeśli chcesz uniknąć dodatkowych obowiązków wynikających z najmu mieszkania, skorzystaj ze wsparcia profesjonalnego zarządzania najmem, np. w BingoWynajem.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Jak się rozliczyć za wynajem mieszkania?

Wynajmujący może rozliczać się z najemcą na kilka sposobów, na przykład pobierając zaliczkę na wodę lub przepisując liczniki na lokatora. Można również rozliczać się na podstawie faktur.

Co wpisać w tytule przelewu za wynajem mieszkania?

W tytule powinna zostać zawarta informacja czego dokładnie dotyczy przelew, a więc w tym przypadku czynszu za wynajem mieszkania. Dodatkowo należy podać okres, za który uiszczana jest opłata, np. 'marzec 2023′. Tytuł przelewu z takimi informacjami może mieć ogromne znaczenie w przypadku zaległości za czynsz.

Jakie koszty można odliczyć od najmu mieszkania?

Od przychodu z najmu mieszkania można odliczyć wydatki związane z remontem wynajmowanej nieruchomości oraz nakłady pieniężne wydane na wyposażenie mieszkania. Od przychodu z tytułu najmu można odliczyć odpisy amortyzacyjne dotyczące tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 roku. W katalogu kosztów podatkowych zostały także ujęte wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją mieszkania.


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


 • Telefon (w dziale "kontakt")
 • E-mail (w dziale "kontakt")
 • NIP 6462860237
 • REGON 241635789
 • Adres Stanisławowska 47
 • Kod i miasto: 54-611, Wrocław