Jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania? To musisz wiedzieć!

18 kwietnia 2024

Zajmując się wynajmem mieszkania lub kilku nieruchomości należy pamiętać o odprowadzeniu podatku dochodowego. W ostatnich latach, wraz z wejściem w życie Nowego Ładu, nastąpiło kilka ważnych zmian dotyczących podatku od wynajmu. W poniższym artykule dowiesz się, jak rozliczyć podatek od wynajmu mieszkania i uzupełnisz swoją wiedzę w tym zakresie.

Jaki podatek od wynajmu mieszkania w 2024 roku?

Jeszcze w 2022 roku osoby, które zarabiały na wynajmie nieruchomości, mogły wybrać jedną z dwóch form opodatkowania:

 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych – w skali 12% lub 32%;
 • podatek ryczałtowy – 8,5% i 12,5%.

Od 2023 roku jedyną możliwą formą w przypadku najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 Jak rozliczać się z wynajmu mieszkania?

Już wiesz, że jedyną możliwą metoda rozliczania podatku z najmu prywatnego jest obecnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, co uniemożliwia skorzystanie z kwoty wolnej od podatku. Jeśli wynajmujesz kilka mieszkań lub zajmujesz się najmem krótkoterminowym, najprawdopodobniej urząd skarbowy zakwalifikuje Twój zarobek jako działalność gospodarczą. W tej sytuacji masz możliwość wyboru najbardziej korzystnej formy opodatkowania, obok ryczałtu także podatek dochodowy na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy. Do minusów działalności gospodarczej należy jednak konieczność opłacania składek ZUS oraz prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów.

Rozliczanie się z mieszkania na zasadach ryczałtu

Ryczałt jest wygodną forma rozliczania najmu, ponieważ nie jest wymagane wpłacanie miesięcznych zaliczek. W ramach ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowuje się przychód, a nie dochód. Osiągając przychód poniżej 100 tysięcy złotych rocznie, właściciel rozlicza się według stawki 8,5%. Wyższy przychód, powyżej 100 tysięcy złotych, wiąże się z większą stawką – 12,5%. Dodatkowo należy pamiętać, że przy ryczałcie nie ma możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku.

Jak przejść ze skali podatkowej do opodatkowania ryczałtem?

Według obecnie obowiązujących przepisów, od 2023 roku nie ma konieczności składania żadnych oświadczeń do urzędu skarbowego, chcąc rozliczać się w formie ryczałtu, ponieważ jest to obecnie jedyna możliwa opcja dla osób zajmujących się najmem prywatnym. Należy jednak pamiętać o terminach. Należną kwotę podatku opłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których został uzyskany przychód. PIT-28 za 2023 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Jak zapłacić zryczałtowany podatek od wynajmu mieszkania?

Kwotę należnego ryczałtu oblicza się we własnym zakresie. Zryczałtowany podatek należy wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego, nie zapominając o wiążących terminach, czyli najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto dochód.

Podatek od wynajmu mieszkania dla firmy

Prowadząc działalność gospodarczą, mamy do wyboru trzy formy opodatkowania:

 • rozliczenie na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 12% lub 32%,
 • podatek liniowy 19%,
 • ryczałt ewidencjonowany 8,5% i 12,5%.

Obecnie dla przychodów z najmu należy odprowadzić składkę zdrowotną, w przypadku ryczałtu istnieje możliwość odliczenia 50% składki zdrowotnej. Warto pamiętać, że wynajmując lokal firmie, która prowadzi w nim swoją działalność oprócz podatku dochodowego należy odprowadzić podatek VAT. Podatek VAT zapłacisz również za najem krótkoterminowy – 8% w przypadku wynajmu lokalu dla osób fizycznych na własne cele mieszkaniowe oraz 23% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ze zwolnienia podmiotowego z VAT mogą skorzystać firmy, których przychody nie przekroczyły w ubiegłym roku limitu 200 tys. złotych.

Czy wynajem mieszkania trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Od 2019 roku nie ma konieczności zgłaszania najmu mieszkania do właściwego urzędu skarbowego. Należy pamiętać jedynie o wpłacaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek w przypadku ryczałtu oraz comiesięcznych zaliczek przy opodatkowaniu ogólnym. Wszystkie należności przelewa się na własny mikrorachunek.

Kara za nieodprowadzanie podatku za najem prywatny

Kary związane z niepłaceniem podatku od wynajmu mieszkania reguluje Kodeks Karny Skarbowy. Koniecznie będzie zapłacenie podatku zaległego wraz z odsetkami. Urząd skarbowy może zastosować karę finansową wynoszącą wielokrotność stawek dziennych minimalnego wynagrodzenia przewidzianego na dany rok. W 2024 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3221,98 zł, a od lipca bieżącego roku będzie to 3261,53 zł netto. W przypadku oszustw podatkowych i celowego pomniejszania podatku za wynajem mieszkania oszacowuje się grzywnę, która może wynosić maksymalnie do 720 stawek dziennych, analizując dochody właściciela, jego majątek itp.

Co zrobić, gdy nie płaciło się podatku dochodowego od wynajmu?

W tej sytuacji należy udać się niezwłocznie do właściwego urzędu skarbowego. Korzystając z zasady tzw. czynnego żalu można uniknąć kar finansowych, jednak konieczne będzie uregulowanie należności podatkowych wraz z odsetkami.

Rozliczenie podatku od wynajmu mieszkania z małżonkiem

W przypadku małżeństw wynajmujących mieszkanie będące ich wspólnością majątkową, należy zapłacić podatek po połowie. Jest możliwe rozliczanie najmu tylko przez jedną osobę, jednak należy złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie skarbowym. Końcową datą na złożenie oświadczenia jest 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z najmu mieszkania.

Podsumowanie

 1. Do 2022 roku osoby, które zarabiały na wynajmie nieruchomości, mogły wybrać jedną z dwóch form opodatkowania – podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub ryczałt. Obecnie jedyną dostępną formą jest podatek ryczałtowy.
 2. Osiągając przychód poniżej 100 tysięcy złotych rocznie, właściciel rozlicza się według stawki 8,5%. Wyższy przychód, powyżej 100 tysięcy złotych, wiąże się z większą stawką – 12,5%.
 3. W przypadku ryczałtu nie ma możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.
 4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru trzy formy opodatkowania – rozliczenie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany.
 5. Wynajmując lokal firmie, która prowadzi w nim swoją działalność, oprócz podatku dochodowego należy odprowadzić podatek VAT.
 6. Od 2019 roku nie ma konieczności zgłaszania najmu mieszkania do urzędu skarbowego.
 7. Kary związane z niepłaceniem podatku od wynajmu mieszkania reguluje Kodeks Karny Skarbowy.
 8. Urząd skarbowy może zastosować karę finansową wynoszącą wielokrotność stawek dziennych minimalnego wynagrodzenia przewidzianego na dany rok.
 9. W przypadku oszustw podatkowych oszacowuje się grzywnę, która może wynosić maksymalnie do 720 stawek dziennych.
 10. Zasada tzw. czynnego żalu pozwala uniknąć kar finansowych, jednak konieczne będzie uregulowanie należności podatkowych wraz z odsetkami.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania?

Ponieważ najem prywatny rozlicza się w formie ryczałtu, nie występuje kwota wolna od podatku. Należy zapłacić podatek od całego przychodu. Stawka przy przychodach do 100 tys. złotych wynosi 8,5%, a powyżej 100 tys. złotych – 12,5%.

Jak rozliczać podatek od wynajmu?

Podatek od wynajmu prywatnego oblicza się od przychodu. W przypadku przychodów poniżej 100 tys. złotych stosuje się stawkę 8,5%, a przy wyższych przychodach 12,5%. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oprócz ryczałtu mają do wyboru także rozliczanie podatku od najmu na zasadach ogólnych lub liniowo.

Jak rozliczyć PIT-28 za wynajem?

PIT-28 należy rozliczyć do końca kwietnia. Dane dotyczące przychodów z najmu mieszkania uzupełnia się w sekcji Cw wierszu „Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze”.


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


 • Telefon (w dziale "kontakt")
 • E-mail (w dziale "kontakt")
 • NIP 6462860237
 • REGON 241635789
 • Adres Stanisławowska 47
 • Kod i miasto: 54-611, Wrocław