Wynajmujący nie chce oddać kaucji za mieszkanie – co możesz zrobić?

30 stycznia 2024

Kaucja w umowie najmu mieszkania to zabezpieczenie dla właściciela wynajmowanej nieruchomości w sytuacji, gdy najemca zwleka z opłatami czynszowymi lub doprowadzi do zniszczenia wyposażenia, a nawet samego lokalu. Kiedy wynajmujący ma prawo nie zwrócić kaucji? Co zrobić, gdy wynajmujący nie chce oddać kaucji za mieszkanie bezpodstawnie? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym dzisiejszym artykule.

Ile czasu wynajmujący ma na zwrot kaucji przy najmie mieszkania?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

Wynajmujący nie chce oddać kaucji za mieszkanie – kiedy ma do tego prawo?

Choć z założenia kaucja jest zwrotna, istnieje kilka sytuacji, w których wynajmujący ma prawo ją zatrzymać. Jeśli najemca ma zaległości w opłatach czynszowych czy rachunkach za media, które przekraczają wartość kaucji, z pewnością nie zostanie ona zwrócona. Sytuacje, w których wynajmujący może zatrzymać kaucję, powinny zostać ujęte w umowie. Innym powodem niezwrócenia pieniędzy może być uszkodzenia nieruchomości i wyposażenia. Stan mieszkania i przedmiotów w trakcie zdawania nieruchomości powinien pokrywać się ze stanem z protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zniszczeń, kaucja zostanie potrącona.

Kaucja w umowie najmu – Co wynajmujący może potrącić z kaucji?

Powyżej pisaliśmy o sytuacjach, kiedy wynajmujący ma prawo nie zwrócić kaucji najemcy. Czasami zwrot jest możliwy, jeśli zaległości czynszowe czy naprawy nie przekraczają wartości kaucji lub część zniszczeń została pokryta już wcześniej na koszt najemcy i zostało to udokumentowane.

Potrącenie z kaucji za sprzątanie

W sytuacji, gdy najemca pozostawił duży nieporządek w mieszkaniu i przywrócenie nieruchomości do stanu używalności będzie wymagało wynajęcia serwisu sprzątającego, wynajmujący potrąci koszt sprzątania z kaucji. Podstawą do wynajęcia firmy sprzątającej mogą być na przykład: nagromadzony kamień na armaturze, fugach, urządzeniach, pleśń na silikonie, obtłuszczenie mebli kuchennych i sprzętu AGD.

Zadłużenie mieszkania

Brak opłat za czynsz lub media daje możliwość wynajmującemu potrącenia zaległości z kaucji. Niestety często zdarza się, że zadłużenie znacznie przekracza wysokość kaucji.

Naprawa szkód

Naprawa szkód to jedna z częstszych przyczyn potrącenia części lub całości kaucji. Najczęściej uszkodzenia obejmują ściany (porysowanie, pochlapanie, zalanie), podłogi (wyszczerbienie płytek, zalanie podłogi) oraz meble (uszkodzenie klamek, zawiasów, przypalenia, pocięcie blatów itp.).

Kaucja w umowie najmu a ostatni czynsz

Często najemcy próbują uniknąć płacenia ostatniego czynszu, zwracając się do wynajmującego z prośbą o pokrycie opłat czynszowych z kaucji. Należy pamiętać, że decyzja w tej sytuacji należy do wynajmującego. Niestety taka praktyka jest ryzykowna dla właściciela mieszkania, ponieważ w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw wynikających ze szkód spowodowanych przez najemcę, straci możliwości pokrycia kosztów z kaucji.

Kaucja w umowie najmu – Jakie szkody nie łączą się z potrąceniem kaucji?

Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie szkody wiążą się z potrąceniem kaucji. Warto o tym pamiętać jeśli wynajmujący nie chce oddać kaucji. Poniżej przedstawiamy zniszczenia, które nie mogą stanowić podstawy do jej zatrzymania, ponieważ wynikają z normalnej eksploatacji lokalu. Dlatego tak ważnym dokumentem jest protokół zdawczo-odbiorczy, najlepiej opatrzony dodatkową dokumentacją w postaci zdjęć. Będzie on stanowić zabezpieczenie dla obu stron umowy najmu w przypadku jakichkolwiek sporów i pozwoli uniknąć problemów.

Zużyte meble

Wytarte lub poluzowane uchwyty w meblach, żółknięcie białych mebli lub ścieranie się wierzchniej warstwy nie wynikają z zaniedbań najemcy, a jedynie z codziennego użytkowania. Zwłaszcza, gdy meble nie są najwyższej jakości, trudno oczekiwać, że przetrwają w idealnym stanie wiele lat.

Wykładziny, dywany, tapicerka

Na zużycie są narażone w znacznym stopniu dywany, wykładziny i tapicerka. Zwłaszcza jeśli czasy świetności mają za sobą, a ich jakość również pozostawia wiele do życzenia, mogą ulec przetarciu lub uszkodzeniu.

Zużycie wynikające z codziennej eksploatacji

Normalna eksploatacja mieszkania oraz urządzeń wiąże się z ich zużywaniem. Pościerane klamki, pęknięcia spowodowane pracującymi ścianami, czy pożółknięcia fug nie stanowią podstawy do potrącenia kaucji. Zdarza się także, ze stan lokalu i sprzętów nie jest najlepszy już w dniu zawarcia umowy, dlatego warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy opatrzony dokumentacją fotograficzną, która oddaje rzeczywisty stan nieruchomości w momencie zawierania umowy najmu.

Jakie kroki podjąć w celu zwrotu kaucji?

Wynajmujący nie chce oddać kaucji za mieszkanie, choć nie ma podstaw do zatrzymania pieniędzy? Mija już miesiąc od zdania mieszkania, a nadal kaucja nie została zwrócona? W tej sytuacji należy podjąć stanowcze kroki. Poniżej dowiesz się, co możesz zrobić w tej sytuacji.

Wezwanie do zapłaty

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest wysłanie wynajmującemu wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jest to szczególnie ważne, ponieważ potwierdzenie odbioru jest dowodem, ze właściciel nieruchomości otrzymał wezwanie do zapłaty. W wezwaniu należy podać wysokość żądanej kwoty (powinna ona odpowiadać wysokości kaucji), numer konta bankowego do zwrotu oraz terminu, do którego pieniądze mają zostać zwrócone (zwykle 7-14 dni). W wezwaniu powinno znaleźć się również uzasadnienie żądania oraz ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku niezwrócenia kaucji. Gdy pismo nie przyniesie skutku, należy złożyć w sądzie pozew o zwrot kaucji (pozew o zapłatę).

Pozew do sądu

Gdy wynajmujący nie chce oddać kaucji i nie reaguje na wezwanie do zapłaty, można dochodzić swoich praw przed sądem, wystosowując pozew. Powinny znaleźć się w nim dane osobowe i adresowe najemcy oraz dane wynajmującego, adres lokalu, którego dotyczy pozew i okres najmu. Ponadto potrzebne będą takie dokumenty jak: potwierdzenia przelewów z tytułu czynszu, potwierdzenie wpłacenia kaucji oraz protokół zdawczo-odbiorczy.

Interesuje Cię kompleksowe zarządzanie najmem Twoim mieszkaniem? Decydując się na wsparcie BingoWynajem, możesz liczyć na wizyty kontrolne z naszej strony. Czuwamy nad stanem technicznym lokalu, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, wzywamy odpowiedniego fachowca. Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły współpracy!

Podsumowanie

 1. Według ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący ma 30 dni na zwrot kaucji po opróżnieniu mieszkania lub nabyciu jego własności przez najemcę.
 2. Należy pamiętać, że wynajmujący może nie zwrócić kaucji najemcy w określonych sytuacjach. Może dojść do uszkodzeń nieruchomości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lokalu przez najemcę, których usunięcie przekracza kwotę kaucji. Konieczność zamówienia usług sprzątających wynikających z zaniedbania lokalu także może skutkować potrąceniem z kaucji. Zdarza się także, że najemca zwleka z opłatami za media lub czynsz i kaucja pokryje ewentualne zadłużenie.
 3. Warto mieć na uwadze, że wynajem mieszkania wiąże się z ciągłą eksploatacją lokalu, a co za tym idzie, może dojść do uszkodzeń wyposażenia, wynikających z codziennego użytkowania. W tej sytuacji kaucja powinna zostać zwrócona najemcy w całości.
 4. Kaucja za wynajem mieszkania może zostać uznana za ostatni czynsz. Decyzja w tej kwestii należy do wynajmującego.
 5. Aby uniknąć sporów dotyczących zwrotu kaucji, warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy z dokumentacją fotograficzną, co zabezpieczy obie strony umowy najmu.
 6. W przypadku nieuzasadnionego niezwrócenia kaucji najemcy, może on wysłać nieuczciwemu wynajmującemu wezwanie do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli ten krok nie przyniesie zamierzonego skutku, można skierować sprawę na drogę sadową, składając pozew o zwrot kaucji.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Co w przypadku gdy wynajmujący nie chce oddać kaucji?

Gdy wynajmujący nie chce oddać kaucji, a nie ma ku temu powodów, należy wysłać mu listownie wezwanie do zapłaty za potwierdzeniem odbioru. Gdy to nie przyniesie skutku, złóż w sądzie pozew o zwrot kaucji.

Ile dni ma właściciel na oddanie kaucji?

Właściciel ma na oddanie kaucji 30 dni od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

Jak odzyskać kaucję od wynajmującego?

Aby odzyskać kaucję od wynajmującego, który zatrzymuje ją bezpodstawnie, można wysłać mu wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli okaże się to bezowocne, można dochodzić swoich praw przed sądem, wystosowując pozew.

Czy właściciel mieszkania może nie oddać kaucji?

Tak, w sytuacji, gdy wartość zadłużenia lub zniszczeń spowodowanych przez najemcę przekracza kwotę kaucji, właściciel może jej nie oddać nieuczciwemu najemcy.

Co zrobić gdy najemca zniszczył mieszkanie?

Koszty naprawy można potrącić z kaucji. Gdy kwota kaucji nie jest w stanie pokryć kosztów remontu nieruchomości, właściciel lokalu może wezwać najemcę do odnowienia mieszkania i naprawy zniszczeń. 

Za co wynajmujący może potrącić z kaucji?

Wynajmujący może potrącić z kaucji między innymi za zaległości w opłatach za czynsz i media oraz za zniszczenie mieszkania lub wyposażenia.


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


 • Telefon (w dziale "kontakt")
 • E-mail (w dziale "kontakt")
 • NIP 6462860237
 • REGON 241635789
 • Adres Stanisławowska 47
 • Kod i miasto: 54-611, Wrocław