Wynajem mieszkania – o czym pamiętać, umowa i zapisy.

O czym pamiętać podczas wynajmowania mieszkania? Jak powinna wyglądać umowa i jakie zapisy powinna zawierać? Wzór i szczegółowe omówienie wraz z przykładami znajdziesz poniżej.

Najlepszy najemca to taki, który płaci czynsz w terminie, dba o najęte mieszkanie, nie organizuje hucznych imprez i jest spokojnym człowiekiem. Dodatkową wartością jest zadeklarowanie się i podpisanie umowy na dłuższy termin. Jednakże poszukiwania odpowiedniego najemcy to czas pełen stresu, a każda, nawet najmniejsza wątpliwość co do intencji potencjalnego najemcy, może zadecydować o decyzji właściciela. Na co zwracać uwagę podczas szukania idealnego najemcy? Jak przeprowadzić proces wynajmu w sposób komfortowy i bezpieczny?

Oczekiwania i rzetelność najemcy

Pierwszy kontakt z potencjalnym najemcą to czas na określenie wzajemnych oczekiwań co do przyszłej umowy. Kwestie, które warto poruszyć to wysokość kaucji, ilość współlokatorów i możliwość podnajmu mieszkania. Dodatkowo, jeśli właściciel posiada uwagi dotyczące użytkowania mieszkania, jest to czas na przedstawienie ich najemcy. Zakaz palenia papierosów czy trzymania zwierząt w mieszkaniu najlepiej zaznaczyć już na samym początku współpracy.

Oprócz tego, wynajem mieszkania to biznes jak każdy inny. Właściciel, który chciałby być pewien swojej inwestycji powinien już na samym początku rozmawiać o możliwościach finansowych najemcy. Jeśli potencjalnym lokatorem ma być student, warto dowiedzieć się czy w razie potrzeby pomogą rodzice. Rzetelność i wypłacalność najemcy to podstawa komfortu podczas całego okresu wynajmu mieszkania.

To w interesie właściciela jest ustalenie czy potencjalny lokator będzie sumiennie dopełniał warunków umowy oraz czy jest osobą odpowiedzialną i godną zaufania. Innym zdającym egzamin sposobem na stworzenie profilu lokatora jest kontakt z właścicielem poprzedniego wynajmowanego mieszkania. Jeśli poświadczy on o rzetelności poprzedniej umowy, wiarygodność lokatora wzrasta.

Sporządzenie poprawnej umowy wynajmu mieszkania

Umowę o wynajem mieszkania zawsze należy sporządzać pisemnie. Umowa jest zabezpieczeniem dla obu stron, zarówno najemcy i właściciela. Dodatkowo, działa jako zabezpieczenie wobec niepewnych lokatorów i stanowi klarowne zasady współpracy. Umowy słowne nie zdadzą egzaminu w przypadku możliwego sporu.

Każda umowa wynajmu może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb najemcy i właściciela. Umowę można sporządzić samodzielnie lub zlecić napisanie pośrednikowi, który jest obyty w sporządzaniu podobnych umów. Umowa to przede wszystkim minimalizowanie ryzyka i szkód w przypadku niesprawiedliwego najemcy. Dozwolone klauzule, które mogą znaleźć się w treści umowy dostępne są w spisie Urzędu Obrony Konkurencji i Konsumenta. Zaleca się wspólne konstruowanie umowy, a w razie niezgodności, rozwiązywać je przed podpisaniem dokumentu.

Warto pamiętać o protokole zdawczo-odbiorczym

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy? Jest to dokument podpisywany przez obie strony, przed oficjalnym przekazaniem mieszkania. W protokole powinien znaleźć się opis mieszkania, stan oddanych do użytku mebli oraz stan liczników np. licznik gazu. Wiele właścicieli decyduje się na sporządzenie fotografii mieszkania i mebli.

Protokół zdawczo-odkrywczy to też idealna okazja na wspomnienie o istniejących w momencie oddania mieszkania najemcy uszkodzeniach wyposażenia. W interesie najemcy zostaje sprawdzenie stanu mebli, urządzeń AGD czy niewidocznych na pierwszy rzut oka części mieszkania. Lokator również posiada prawo sporządzenia fotografii opatrzonych datą, które w przyszłości mogą być dowodem podczas rozliczania się z kaucji.

W jaki sposób ustalić kaucje zwrotną?

Czym jest kaucja zwrotna? Kaucja zwrotna to kwota, którą właściciel pobiera od najemcy przed oficjalnym przekazaniem mieszkania do użytkowania. Docelowo oddawana jest w całości po zakończeniu okresu trwania umowy wynajmu, gdy najemcy w żaden sposób nie uszkodził najmowanego lokalu. Stosując się do Kodeksu Cywilnego, właściciel posiada 30 dni na zwrot kaucji.

Jak ustala się odpowiednią kaucję zwrotną? Wysokość kwoty różni się w zależności od stanu mieszkania, jego wyposażenia czy długości umowy. Kaucja nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznego czynszu za mieszkanie, ale dolna granica jest w całości do negocjacji. Najczęściej wynosi wartość jednego lub dwóch czynszów miesięcznych wraz z opłatami za media. Kaucja jest dodatkowym zabezpieczeniem właściciela, zwłaszcza, gdy w mieszkaniu oddanym na wynajem znajduje się cenne wyposażenie.

Strony umowy powinny dążyć do pełnego zrozumienia

Wynajem mieszkania to biznes polegający w dużej mierze na zdolności ocenienia ryzyka. Przyszły najemca powinien być rzetelny i wiarygodny, a jego zdolność finansowa powinna wynikać ze stałego wynagrodzenia lub zabezpieczenia osób trzecich. Podpisywanie umowy to niezwykle ważny proces, który może całkowicie wyeliminować przyszłe kłótnie czy spory na linii lokator-właściciel.

Jeśli właściciel zawczasu zadba o przedstawienie swoich warunków panujących w mieszkaniu, zwiększa tym samym bezpieczeństwo całego procesu wynajmu. Eliminowanie każdego nieporozumienia to klucz do udanej współpracy obu stron. Nierzadko można spotkać się z nagłymi, nieprzewidzianymi sytuacjami, które wpłyną na wynajem, zarówno po stronie najemcy, jak i właściciela. Jednak dążenie do zminimalizowania ryzyka, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, to klucz do udanej inwestycji.

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego