Kto płaci za śmieci – właściciel czy najemca?

23 czerwca 2022

Na właścicielach zamieszkałych nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczanie opłat za śmieci. Jak wygląda sytuacja w przypadku wynajmowania nieruchomości? Kto płaci za śmieci – właściciel czy najemca? Przeczytaj nasz dzisiejszy wpis i dowiedz się więcej na ten temat.

Kto składa deklarację śmieciową – właściciel czy najemca?

Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Tutaj sytuacja nieco się komplikuje, ponieważ pod określeniem „właściciel” zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Mogą to być zatem tak zwani właściciele zależni. Nie są oni właścicielem rzeczy, w tym przypadku mieszkania, jednak posiadacza zależnego z faktycznym właścicielem łączy stosunek prawny – umowa najmu – która umożliwia właścicielowi zależnemu władanie rzeczą – mieszkaniem. Dokładną definicję posiadacza zależnego znajdziemy w art. 336 Kodeksu cywilnego

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”.

Kto płaci za śmieci – właściciel czy najemca?

Powyżej przytoczony fragment artykułu kodeksu cywilnego, jak również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawiają, że zgodnie z prawem właścicielem danej nieruchomości może być kilka osób i ciężko rozstrzygnąć, która z nich jest zobowiązana do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty. Z reguły przyjmuje się jednak, że do opłat jest zobowiązana osoba, która rzeczywiście zamieszkuje nieruchomość. Jest to więc najemca, pomimo że władanie ma charakter posiadania zależnego i nie jest on prawnym właścicielem lokalu.

Co dzieje się w przypadku niezłożenia deklaracji?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dokumentem, w którym właściciele nieruchomości samodzielnie określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji lub gdy dane zawarte w niej budzą wątpliwości, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa wysokość opłat za gospodarowanie odpadami w oparciu średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Jednak w tej sytuacji stroną postępowania będzie właściciel mieszkania, ponieważ wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie posiada zwykle wiedzy na temat oddania lokalu w posiadanie zależne. Oczywiście wynajmujący może udowodnić, że mieszkanie jest zamieszkane przez posiadacza zależnego, przedkładając umowę najmu i potwierdzenia odbioru czynszu. Opłaty poniesie posiadacz zależny i w przypadku zalegania z nimi, to przeciwko niemu toczy się postępowanie egzekucyjne. W gorszym położeniu są jednak osoby, które zdecydowały się na wynajem mieszkania bez umowy. W tej sytuacji wynajmujący musi ponieść opłaty samodzielnie.

Już wiesz kto składa deklarację śmieciową i kto płaci za śmieci. W myśl obowiązującego prawa sytuacja wcale nie jest tak oczywista, jednak kierując się wykładnią funkcjonalną, ten obowiązek spoczywa na osobie, która rzeczywiście zamieszkuje nieruchomość.

Wynajmujesz mieszkanie? Potrzebujesz wsparcia w tym zakresie? Wybierz zarządzanie najmem od BingoWynajem. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zarządzania najmem – zapoznaj się z naszą prezentacją. W przypadku pytań służymy pomocą, dlatego skontaktuj się z nami już teraz i dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

Przeczytaj również:

Jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania?

Czy wynajmujący może wejść do mieszkania w celu kontroli?

Wynajem mieszkania bez umowy – czym grozi?

 

 


Kontakt z nami

W sprawie przejęcia lokalu jesteśmy dostępni codziennie od 9, do 16. Możliwa jest zdalna rozmowa Skype.

Dane informacyjne


  • Telefon (w dziale "kontakt")
  • E-mail (w dziale "kontakt")
  • NIP 6462860237
  • REGON 241635789
  • Adres Stanisławowska 47
  • Kod i miasto: 54-611, Wrocław